KundNöjdhets Undersökning om stretching appen AddWell Restore.

Denna KundNöjdhets Undersökning gjorde jag för att se hur Nöjda kunderna som använder vår hemtöjningsprogram är och vilket Värde de tycker att de tillför i deras liv. Resultatet är mycket trevlig läsning...

Med vänlig hälsning

Mikael