Företag

En aktiv hälsostrategi är en Win-Win

.

 

-

Hälsoåtgärder i synergi och inspiration är nyckeln till framgång.

Vi inkluderar fyra hälsoområden i vår Hälso modell: Flexibilitet, Kost, Träning och Mentalt.
Om man adderar något i dessa områden och i rätt ordning, får man ut stora synergieffekter på hälsa och välmående.
-

Vi ger ditt företag hälsa och god ekonomi genom inspiration - Online: 

Målet är att få företagen i Sverige att må bättre, bli mer konkurrenskraftiga och samtidigt bibehålla välmåendet hos medarbetarna. Medarbetarna klickar runt och bli inspirerade. Vi byter innehåll kontinuerligt för att bibehålla intresset och inspriationen.
-
Innehållet är därmed alltid närvarande på jobbet, liksom privat. Det gör det lätt för medarbetarna att skapa bra vanor - och att hålla dem.
Vi adderar hela tiden nya filmer till biblioteket. Paket med filmer skickas sedan ut till våra kunder, i den takt som önskas. 

-

Minskade kostnader för ohälsa i företaget.

Med dessa aktiva åtgärder och fokus på PreHab minskar vi kostnaderna för sjukskrivningar och ohälsa.

Med användandet av digitala hjälpmedel från Addwell kan vi mäta och ni se effekterna. Det kallas  Value Added Health och är oerhört bra för alla delar av företaget, medarbetare liksom HR och exekutiva avdelningar.  

Företagsabonnemanget "Fit for Life" premierar de som engagerar flest - inte de som tränar mest...
Addwell aktiverar ALLA i företaget, teamet eller organisationen. Med vår kunskap inom hälsa optimerar vi det sätt som ger bäst hälsoeffekt för varje person och varje företag - i varje situation. 
-.

"Det gäller inte att träna mest - utan att må bäst!"

Vi arbeta i ett helhetestänk med aktiva och digitala lösningar genom vårt lättillgängliga och högkvalitativa utbud av innehåll. Vi inspirerar till ökad livskvalité och prestationsförmåga hos våra kunder, privata likväl som företag och organisationer. 
Vi arbetar långsiktigt med hälsa för att öka produktivitet, marknads- och  kundvärden för våra klienter.
Vi strävar också efter att påverka sjukvårdskostnaderna för samhället i stort (S)ROI.

.

Läs mer om: 

HälsoFakta från WHO

Vad är eHälsa?

Vad är eHälsa ROI?

När ni investerar i AddWell så får ni tillbaka...

Vad betyder Value Added Health?

Hur optimerar man Friskvårdsbidraget...

Att förebygga arbetsskador...

Hälsoväxling? - Förbered företaget redan nu...

Health ROI and eHealth in English...

 

Kontakta oss på info@addwell.com och se hur Addwell kan utveckla Ert företags hälsoinvesteringar.