Företag

Vad är en aktiv hälsostrategi?

.

 

-

Vi tror att inspiration är nyckeln till framgång.

Vi inkluderar fyra hälsoområden i vår Hälso-modell: Flexibilitet, Kost, Träning och Mindset.
Om man adderar något i dessa områden, i denna ordning, frigörs synergieffekter på hälsa och välmående.
-

Företagshälsa och god ekonomi  - Online: 

Vårt mål är att få företagen i Sverige att må bättre, bli mer konkurrenskraftiga och samtidigt bibehålla välmåendet hos medarbetarna.
Vi byter video innehållet kontinuerligt och enligt plan, för att bibehålla intresset och inspriation samt skapa kontinuitet i företagets hälsostrategier.
Paket med hälsovideos skickas ut till Er, i den takt som ni önskar. 

-

Minskade kostnader för ohälsa i företaget.

Med dessa aktiva åtgärder och fokus på PreHab minskar vi kostnaderna för sjukskrivningar och ohälsa.

Digital hälsa skapar  Value Added Health.  

Företagsabonnemanget "Fit for Life" premierar de i företagets som engagerar flest - inte de som tränar mest...
-.

"Det gäller inte att träna mest - utan att må bäst!"

-
Vi strävar också efter att påverka sjukvårdskostnaderna för samhället i stort (S)ROI.

.

Läs mer om: 

HälsoFakta från WHO

Vad är eHälsa?

Vad är eHälsa ROI?

När ni investerar i AddWell så får ni tillbaka...

Vad betyder Value Added Health?

Hur optimerar man Friskvårdsbidraget...

Att förebygga arbetsskador...

Hälsoväxling? - Förbered företaget redan nu...

Health ROI and eHealth in English...

 

Kontakta oss på info@addwell.com och se hur Addwell kan utveckla Ert företags hälsoinvesteringar.