Företag

Klicka runt i "Snurran" för att se vår

visuella lösning!

-

Abonnemangstjänsten "HälsoSnurran" visualiserar det vi alla vet behövs för att vi ska må bra och leva ett hälsosamt liv - Helheten! 

Medarbetare eller kunder kan lätt komma åt inspirationsvideos med tips, recept och övningar mm. då de ligger Online. De fyra områdena vi skapar goda vanor i är; Mobilitet, Kost, Träning och Mentalt. Nya inspirations-videos så ofta ni vill!

-

Synergi är nyckeln till framgång!

-

Man behöver bara adderar något litet i dessa fyra områden, men i rätt ordning, för att får stora synnergieffekter på hälsa och välmående. På så sätt ökar man prestationsförmågan och samtidigt reduceras därmed sjukfrånvaron på arbetet.

Vi minskar kostnaderna för ohälsa, samt ökar engagemang och delaktighet i organisationen och teamet, genom våra inspirerande hälsoutmaningar och föreläsningar.

Våra hälsoutmaningar finns med i företagsabonnemanget och premierar de som engagerar flest - inte de som tränar mest! 

Marketing:

HälsoSnurran eller AddWell´s töjningsapp kan vara "Branded" med ditt företags logo och färger.

Board of Content: 

Vår Hälsokommite´ ackrediterar alla metoder, övningar och recept som används i våra visuella och digitala lösningar. 

 

AddWell vill aktivera ALLA i företaget, teamet eller organisationen...

 "Det gäller inte att träna mest, utan att må bäst!"

 

  -

Läs mer om: 

När ni investerar i AddWell så får ni tillbaka...

Vad betyder Value Added Health?

Hur optimerar man Friskvårdsbidraget...

Att förebygga arbetsskador...

Hälsoväxling? - Förbered företaget redan nu...

 

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte så ser hur AddWell kan utveckla Ert företags hälsoinvesteringar. corporateclient@addwell.com

Med vänlig hälsning

// Team Addwell