FAQ´s

Frågor och svar om Naprapat Mikael Jansch´s behandlingsfilosofi samt  hur och varför töjningsprogrammen i appen Addwell Restore är "smarta" och väldigt effektiva
Dessa frågor och svar är ett urval av de vanligaste frågorna mina patienter har ställt till mig under mina mer än 25 års praktiserande som Manuell Terapeut.
Svaren är mina egna och härrör från min utbildning till Doctor of Naprapathy (Legitimerad Naprapat), min erfarenhet som terapeut med tiotusentals behandlingar, min nära kontakt med Kiropraktisk filosofi, Akupunktur, Yoga, och Kamp konst. Mina åsikter baseras inte alltid på de senaste forskningsresultaten, utan mer på beprövad erfarenhet samt de vetenskapligt vedertagna mekaniska och fysiologiska lagar som gäller i människokroppen, på Jorden under inverkan av Jordens dragningskraft.
Jag är fullt medveten om att många olika faktorer psykologiska likväl som sociala spelar stor roll i att skapa välmående. Min fulla övertygelse är dock att kroppens funktion och  biomekaniken ( skeletalt och muskulärt, specifikt och generellt) sätter den största och ofta första gränsen för hälsa, välmående och prestationsförmåga hos de flesta människor...
Trevlig läsning:)
Med vänlig hälsning
Mikael Jansch
Dr of Naprapathy
 

Vad är skillnaden mellan en Dr of Chiropractic, en Dr. of Naprapathy samt Dr. of Osteopathy?

Som jag ser det finns det en grundläggande överensstämmelse mellan de olika yrken. Alla vill optimera kroppens funktion för att ta bort spänningar och smärta. Generellt kan man säga att kiropraktorer fokuserar mer på justering och behandling av kotor och leder i kroppen för att minska kramp och spänningar i musklerna och för att ta bort smärta och återställa kroppens funktion. Naprapaten fokuserar mer på musklerna först, för att släppa spänningar och sedan adressera kotor och leder för att sedan justera eller mobilisera dem. Osteopaten behandlar också kotor och leder samt suturerna i kroppen. De arbetar extremt mjukt med muskler, nervsystem och membran i kroppen för att öka funktion och sänka spänningen.

Alla tre yrkesgrupper kommer få stort värde av Addwells lösningar.

Varför ska jag göra övningarna i Appen, i den beskrivna ordningen?

När du upplever smärta, har kroppens finjusterande balanssystem av muskler och leder ”låst” sig. Kroppen har inte längre möjlighet att kompensera ordentligt och kan på så sätt inte slappna av. De yttre stora och starka musklerna har av olika skäl blivit förkortade och utövar därmed ett ökat tryck på de mindre, inre muskler som styr skelettet och leder och som initierar dina rörelser. Det yttre, stora trycket skapar ökad spänning, mjölksyra och inflammationsprocesser i kroppens båda muskelsystem och det orsakar mycket av din smärta. Det finns en biomekanisk logik i kroppen. För att bryta den dåliga spiralen av spänning, smärta och ökad spänning, samt för att återställa balansen i muskelsystemen måste man ta i beaktande de grundläggande biomekaniska/mekaniska mekanismerna som skelettet liksom muskelsystemen utgör, för att ”låsa upp” kroppens låsta läge. Logiken för att bryta mönstret och låsa upp situationen i kroppen, är att töja stora, yttre muskler först och i rätt ordning och avsluta med att adressera och töja de drabbade, små musklerna sist.

Programmen tar allt detta i beaktande, så att du kan ta kontroll, arbeta med och ta bort smärta själv!

Varför föreslår töjningsprogrammen att man ska börja arbeta på andra muskler än de som smärtar?

Smärtan i musklerna är i allmänhet inte själva problemet i sig, det är spänning som en kompensation till något annat, ofta ett biomekaniskt fel i skelettet eller som en motspänning mot en större muskels anspänning. En mindre muskel (eller mindre del av en stor muskel) som utsätts för dragkrafter större än vad den kan hålla emot eller används i exess utan att kunna slappna av. Man behöver sänka spänningen i de stora musklerna först, musklerna med den största möjliga dragkraften – sedan kan de mindre musklerna släppa. När du har töjt i rätt ordning ha kroppen en chans att slappna av och är mer benägen att göra det. På så sätt kan du snabbast påverka spänning och ta bort surhet i muskeln eller inflammation i muskelfästen.

Varför börjar töjningsprogrammen ofta med stretching av bröstmusklerna även om smärtan som programmet ska påverka finns i totalt andra delar av kroppen?

Kroppen är en mekanisk/biomekanisk organism. Det innebär att en del påverkar en annan del. Ingenting i kroppen händer isolerat utan allt påverkar allt, via kroppens balanssystem Proprioceptionen, – överallt!

Dessutom påverkar stora muskelgrupper mindre muskelgrupper mer, än tvärt om och särskilt då bröstmusklerna som är mycket starka muskler och som påverkar bröstkorgens rörelse o skulderbladens position och rörelse.

Både stora och små muskelgrupper måste dock adresseras för att, de just arbetar ihop…

Där du upplever smärta eller besvär i kroppen, är mycket sällan den del som verkligen orsakar besväret. Det viktigaste sättet att få eller hålla dig fri från spänningar, smärta och besvär är att vara flexibel.

Alla människor har genetiskt olika förutsättningar för att vara flexibel.

En av de viktigaste biomekaniska rörelserna i kroppen är den sk. sagitella rörelsen, dvs. rörelsen fram och tillbaka i skelettets tre kurvaturer, nacken (framåt), bröstryggen (bakåt) och ländryggen (framåt).

Fungerar denna svikt ordentligt så får man sällan ont ”utan anledning” dvs. överansträngningar då kroppen kan släppa sin spänning efter anspänning och belastning.

Skillnaden mellan att den fungerar eller inte är enorm. Hållfastheten i skelettet ökar tio gånger (10!!) om du har en optimal rörelse i djupled av tre ”svänger” mot om du var helt stel och inte hade någon rörelse!

Denna rörelse i djupled i skelettet frigörs bäst genom att du sträcker ut dina bröstmuskler på framsidan, dina sätesmuskler som påverkar bäckenet samt höftböjarmusklerna och framsida lårmuskler.

När de allmänna spänningarna i kroppen går ner kan du börja arbeta på andra, mindre muskler i området nära den drabbade muskeln eller muskelfästet. Du bör alltid töja och behandla den drabbade muskeln sist. Det är de små muskler som blir mest påverkade och som du känner. Du måste adressera de stora först – det är logiskt!

Smärtan har ändrat karaktär efter att jag började följa programmet. Är det bra eller dåligt?

Varje förändring av smärtmönstret i din kropp är bra efter att du vidtagit en aktiv åtgärd. Det är bra eftersom det innebär att du har kunnat påverka funktionen och därmed spänningen i kroppen. Om du kan påverka spänning och smärta genom att öka din kropps funktion, så bör du också kunna ta bort besvären helt…

Det innebär att du ska fortsätta att genomföra töjprogrammet.

Om något är lite slitet (artros) i en led eller din ryggrad, kanske du inte blir helt 100 % -igt bra, men kanske upp till 70-90% bättre (och det är ju inte dåligt:)

Om något är trasigt i kroppen eller om du har en sjukdom kommer du inte få full effekt eller kanske bara en liten inverkan på smärtan. Så om ingenting händer med smärtbilden på tre till fem dagar, bör du kontakta din läkare för att få tester gjorda och kanske genomgå en skelettröntgen eller Magnetröntgen, för att titta på de strukturer i kroppen som kan vara strukturellt påverkade samt även blodprover.

Om smärtan försvinner och sedan kommer tillbaka efter ett tag på samma plats. Vad är fel, och vad kan jag då göra?

Om smärtan och spänningen kommer tillbaka efter ett tag på samma plats och med samma intensitet i kroppen, kan det finnas ett underliggande biomekaniskt problem som kontrollerar och blockerar musklernas förmåga att släppa spänningen.

Du bör då kontakta din Manuella Medicinska Terapeut eller fråga vänner om rekommendation till någon som har bra vitsord. Låt sedan terapeuten behandla på sitt sätt ett par, tre behandlingar men fortsätt med töjprogrammet under tiden. Behåll själv initiativet och fortsätt själv att göra övningar som påverkar din kropps funktion! Tillsammans ordnar vi det mesta!

Varför kan smärtan byta plats i kroppen efter ett par dagar, när du arbetat med töj programmet? Och är det bra eller dåligt?

Kroppen är fantastisk på att kompensera. Kompensationer gör att man kan dölja saker och ting från upptäckt eller från information att registreras i hjärnan.
Kroppen kompenserar på två olika sätt i sitt biomekaniska system:

Den första kompensationen som kroppen gör är att: Den kompenserar ”Bort från blockerad rörelse i leden”. Där den inte kan röra sig optimalt rör den sig inte. Den kompenserar detta med att röra sig någon annanstans eller på annat sätt än den är designad för att göra. Detta skapar besvär av olika former, tex. Spänning, inflammation och surt PH-värde i kroppen. Det betyder också att det är kompensationen som man känner – inte orsaken till symtomen.

Den andra kompensationen som kroppen gör är: ”Bort från smärta”, dvs. kroppens balanssystem kommer att flytta tyngdpunkten i kroppen eller ändra sin position, så att belastning på viss struktur eller muskel kommer att ändras och lokalt minska. Resultatet av detta kompenserande gör att kramp och funktionsstörningar kommer att växa på tills kroppens kompensationsförmåga till sist gjort att grundspänningen i kroppen ökat till den grad att du känner dig stel och öm på ett eller flera ställen – Du har ”ont”. Smärta och besvär kan t.o.m. flytta sig från dag till dag eller vecka till vecka – trots att det är samma biomekaniska ”fel” som är orsaken. Detta gör att det också är mycket svårt att verifiera Manuell Medicin inom forskningen, eftersom samma mekaniska orsak kan ge många olika symtom.

Den biomekaniska dysfunktionen som orsakade smärta i första hand finns fortfarande där, men kroppen har en fantastisk förmåga att kompensera. Det är därför smärta kan ändra och sedan ändra sig tillbaka.

Ju bättre din förmåga att kompensera är, desto längre kan du fortsätta att kompensera.

Om du får ont i kroppen bör du omedelbart börja göra töjnings-, stretching- och flexibilitetsövningar för att se om du kan påverka smärtan.

Om det försvinner och håller sig borta, var inte de biomekaniska ”felen” för stora. Du klarar dig utan någon specifik behandling av någon terapeut om du håller dig inom dina dagliga ramar gällande belastning, så länge du gör dina töjningar.

Om du får besvär någon annanstans än där du först kände av dem, så har du troligtvis töjt bort en kompensatorisk spänning och det föregående ”felet” i kompensations sekvens, har kommit fram och visat sig. Du har ”spelat upp filmen baklänges”…och hittat ett föregående fel.

Om besvären kommer tillbaka på samma ställe, så finns det troligtvis ett större underliggande biomekaniskt ”fel” som stör muskulaturen och mekaniken och som behöver någon eller några justerande behandlingar av en duktig Manuell Medicinsk Terapeut som förstår helheten och som är envis och noggrann nog att hitta den specifika blockeringen i funktionen.

Det är fler kvinnor som söker hjälp mot besvär av smärtor och värk – Betyder det att kvinnor är ”gnälligare”?

Nej, det är precis tvärt om enligt min mening.

Kvinnor är mer utsatta än män på grund av deras generellt bättre flexibilitet, generellt mindre mängd muskelmassa och deras högre smärttålighet. De kan ”gå in” sina funktionsfel längre. De har så att säga en större bägare och får därför plats med mer spänning, smärta och smärtframkallande element i kroppen – men känner det inte förrän det är väldigt, väldigt spänt.

De har enligt min erfarenhet, starkare psyke generellt sett, vilket gör att de kan ignorera smärta en längre tid än män. Det gör i sin tur att, när de väl känner att något är fel, så har de alltså större spänning och surare muskler (mjölksyra, fria radikaler mm.). De har alltså rent fysiologiskt ”Mer Ont” än män – men känner det inte… Man kan inte jämföra smärta men man kan jämföra Blod PH-nivåer och utan att ha gjort någon forskning på detta utan bara känt på tusentals kroppar, så tycker jag mig kunna säga att kvinnors starka vilja och förmåga att kroppsligen kunna späka sig, gör att de kan addera mer smärta innan den kommer till deras medvetande och som i sin tur gör att de söker hjälp. Det är då viktigt att de får aktiv hjälp att ändra funktionen och fysiologin och inte bara kemisk hjälp i form utav smärtlindrande piller, vilka faktiskt i sin tur, belastar kroppen ännu mer…

Varför måste jag göra övningarna så långsamt? Kan jag inte snabba på dem lite?

Den del av vårt nervsystem som aktiverar och spänner upp kroppen kallas för Sympaticus och den del som lugnar ner och slappnar av oss människor kallas för ParaSympaticus.

För att hjälpa korta och spända muskler att släppa sin spänning efter en kanske långvarig överdriven spänning, så kan du inte göra det genom att dra hårt i dem. Det är omöjligt. De är redan under hård stress och press och kommer bara att dra emot ännu mer.

Du måste göra tvärt om…

Om du använder andning och långsamma rörelser kommer du att lyckas. Genom att använda dessa töjningsprogram och avslappnande tekniker långsamt och kontrollerat, kommer du att göra det möjligt för Sympaticus att släppa. Du kommer att skapa en bättre neurologisk kontakt mellan de två delarna av det Autonoma Nervsystemet som styr spänningar i kroppen.

Det Sympatiska (ökande spänning) och det Parasympatiska (minskande spänning) delarna ska modulera oss och våra rörelser och hålla kroppens spänningar och kroppsfunktioner i balans.

Denna jämvikt störs av spänningar som ökar på grund av bristande funktion i kroppen. Spänning är smärta för kroppens smärtsystem kan man säga och kroppen reagerar på smärta genom att spänna upp sig själv ännu mer, som i ett försvar.

Det gör i sin tur att spänningen stiger ännu mer. Det blir en dålig spiral av smärta och spänningar som stiger i kroppen.

Genom att använda djupandning som subtilt avaktiverar ett överspänt nervsystem samt lätt töjning och cirkulationsökning i form av olika värmeterapier eller massage, kan du påverka den dåliga spiralen, vända den och få den att bli en god, nedåtgående spiral:)

Hur viktigt är det att göra övningarna varje dag?

Det viktigaste för att få en bra effekt av dessa övningar är att försöka göra dem kontinuerligt i livet. Ju fler gånger per dag och desto långsammare du gör övningarna desto snabbare kommer resultaten. Men kontinuiteten är nyckeln till framgången.

Vi bör töja ut musklerna i kroppen varje dag därför att de får arbeta hela dagarna och drar då ihop sig och blir kortare. Vi går varje dag runt på jordskorpan och utsätts då för jordens dragningskraft – Vi måste arbeta emot denna belastning för att inte sakta men säkert mista vår dynamik och hållning i kroppen!

Kolla var i det dagliga livet som du kan få in dessa övningar och försök sedan att prioritera programmet. Kontinuiteten i töjning är Nyckeln till Framgång!

Kan jag göra programmet mer än en gång per dag?

Dessa töjningsprogram är mycket mjuka för dina muskler eftersom du använder din in- och utandning för att påverka ditt nervsystem att släppa dina musklers spänning, utan att tvinga dig till något i kroppen. Det innebär att det praktiskt taget inte finns några gränser för hur ofta eller hur mycket du kan göra övningarna. Tvärtom, ju mer du gör övningarna desto bättre känns kroppen. Prova Själv!

När du släpper loss spänning så ökar du muskelns cirkulation och den minskade spänningen gör också att du får bort spänning och smärta som tar din psykiska energi. Du blir mentalt piggare förutom att du blir starkare, rörligare och mer dynamisk:)

Det är en stor skillnad att töja lätt mot att stretcha musklerna hårt.

Stretching är en mycket hårdare behandling och liknar faktiskt träning för musklerna. I träning tar man ju sönder muskeln som sedan ska läka och återhämta sig för att bli starkare och därmed klara samma belastning. Men uppbyggnad av muskler kräver återhämtning! Därför bör du inte träna samma muskler varje dag. Samma sak gäller för hård stretching… Lätt töjning som får cirkulationen i muskulaturen att öka, ökar också möjligheten för kroppen att återhämta sig – att Restore! Använd Addwell Restore App varje dag för att höja kvalitén på Din Kropp och Ditt liv!

Om jag inte kan göra hela träningsprogrammet eftersom jag har ont? Vad kan jag göra då?

Gör så mycket du kan.

Det är alltid bättre att göra någonting än ingenting alls. Ta ner tempot i övningarna och andas djupare och långsammare än vanligt. Börja med dina största muskler, företrädesvis dina bröstmuskler eller dina stora muskler på sidorna av bröstkorgen. Börja att töja så långt borta från det smärtande eller besvärande område i kroppen som möjligt. Vi vill inte irritera det område som du har ont i, utan påverka det indirekt, till avslappning!

Om du inte kan stå upp och göra dina övningar, så prova att stå på alla fyra eller ligga ner. Det är mindre påverkan av jordens dragningskraft på dina inre, stabiliserande muskler, när du ligger ner.

Starta med den Frigörande Övningarna i programmet, de så kallade ReLease övningarna. Fortsätt bara med programmets övriga delar om det känns ok att fortsätta. Den Frigörande delen av programmet sänker din allmänna spänning i hela kroppen.

Gå sedan vidare till de iordningställande Övningarna av programmet, det så kallade. ReCalibrate Övningarna. De övningarna är ihopsatta i sekvenser för att hjälpa kroppen att på lättaste och snabbaste sättet sänka spänningen, där du har dina besvär. Man måste arbeta INDIREKT med den del som du har besvär i pga. att spänningen där är hög och kroppen har svårt att släppa det området FÖRST. Om du lyckas få kroppen att börja slappna av och besvären ändras eller t o m gå bort (det kan ta upp till ett par dagar för kroppen att våga/kunna släppa) så gör de Återkopplande Övningarna, de sk. ReConnect övningarna. De kommer att se till att effekten av ditt arbete med föregående delar av programmet ”sätter sig” och effekten blir så bra som möjligt. Man ”programmerar” nervsystemet att du ändrat funktion, dynamik och spänning.

Om detta inte fungerar och du inte får full effekt av töjningsprogrammet, så fråga dina vänner om förslag på en Manuell Medicinsk Terapeut som kan hjälpa till. OM du inte får hjälpa att hitta någon bra terapeut så använd vår GeoLocator för att söka någon av våra ProPartners. De vet hur programmen fungerar, är välutbildade och erfarna.

Efter behandlingen hos terapeuten, kom då tillbaka till ditt töjningsprogram och upptäck effekten när man adderar specifik behandling till töjningsprogrammen. Det blir ofta en enorm synnergieffekt!

Genom att sedan fortsätta med töj programmet och på så sätt själv behålla initiativet, så kontrollerar du resultatet av behandlingar, din hälsa, din kropps framtida kvalité och dynamik. Stay in control!

Kan jag töja mer på en muskel än programmet säger, om jag känner för det?

Addwells töjningsprogram är mycket mjuka för musklerna. Det innebär att det finns praktiskt taget inga gränser för hur ofta eller hur mycket du kan göra övningarna – bara du tar det lugnt. Det är en stor skillnad mellan lätt töjning och hård stretching.

Stretching är en mycket tuffare behandling för musklerna och bör inte göras varje dag. Det är som hård träning, musklerna måste ofta vila en dag eller två för att återhämta sig efter ett hårt träningspass.

När smärtan försvinner, kan jag sluta att göra övningarna då? Är jag botad?

Jag rekommenderar alltid att du försöker få in dina övningar som en del av din vardag och göra töjningsprogrammet även efter att smärtan eller besvären har försvunnit. Du är inte botad, det är en felaktig term, eftersom smärtan inte är en sjukdom. Smärtan kommer och går beroende på hur bra din kropp kan släppa de spänningar som du utsätter din kropp för med de fysiska och psykiska belastningar du utsätter dig för i ditt dagliga liv.

Ju bättre du fungerar och ju bättre dynamik du har, desto lägre spänning och därmed smärta i livet kan man säga. Ju högre funktion desto bättre prestation!

Vad är det som gör ont i mina muskler?

Det är mest sannolikt att dina besvär är en kombination av inflammation och acidation, dvs. sur miljö i muskeln.

En inflammation är inte en orsak – det är en SYMTOM.

En inflammation är faktiskt kroppens egna vita blodceller som försöker att bygga upp något som är trasigt eller under hård belastning i kroppen. Inflammation är ingen skada kan man säga, utan kroppens försök att läka en skada. Inflammation är en kroppsegen reaktion för att försöka bygga upp dig.

Problemet är när belastningen på ett område är större än vad kroppen hinner bygga upp genom inflammationen. Det blir då en sk. Kronisk Inflammation.

Behandlingen borde då vara att försöka öka funktionen generellt och specifikt där ORSAKEN till funktionsstörningen är.

Det måste till en ganska stor inflammatorisk process för att du verkligen ska känna att inflammationen gör ont, t.ex. en blodpropp i ett ben, som gör att benet sväller upp till två gånger sin storlek kanske.

Vad som gör mest ont i en muskel är enligt min erfarenhet, spänningen och krampen som kommer av felfunktionen i kroppens muskler och leder.

Kramp är en effekt av dålig cirkulation och är i sig också en SYMTOM liksom inflammation. Kramp är också en stagnation av spänning som kroppen inte kan släppa på grund av bristande flexibilitet eller funktion i gemensamma systemet, kan man säga.

Denna minskade cirkulation producerar mjölksyra och sura partiklar i musklerna. Det är det sura i muskeln som gör ont. Människan är gjord för att gå på syre. Brist på syre i musklerna gör ont – Det är larmsignalen på att något inte är bra!

Det är därför du ofta känner dig bättre när du ökar värmen till en ond muskel eller led. Du ökar cirkulationen av syre, som kroppen behöver och vill ha!

Varför ska jag arbeta på mina muskler när jag redan går hos en Manuell Medicinsk Terapeut ett par gånger per år förebyggande?

Den klassiska kiropraktikens sätt att se på sambandet mellan kroppens funktion och smärta i muskler är fokuserat på kotornas och ledernas funktion som orsak till besvären. Det är en ganska logisk syn tycker jag.

Vår kropp som rörelseapparat (skelett, muskler och nervsystem) och dess funktion från insida till utsida styrs inifrån rent mekaniskt. De djupa restriktiva hindren i lederna kommer att sätta en gräns för din kropps prestanda om de inte fungerar tillfredsställande.

Det är mycket logiskt att börja behandla dina leder och din ryggrad, för att få kroppens muskler och nervsystem att fungera igen.

Men det är inte nog.

De biomekaniska ”felen” i funktionen kan ligga och hindra kroppens normala funktion i åratal. Felen byggs in mer och mer därför mekanikens lagar säger att leder som börjar röra sig för mycket kommer att fortsätta på sin inslagna väg tills något utanför kroppen (t.ex. en terapeut) specifikt arbetar med den inskränkta rörligheten.

När du känner smärta är det de muskler som värker. De värker för att det har blivit spastiska och krampade av att inte ha kunnat fungera optimalt under en lång tid. De har under tidens tand förkortats och blivit spända och när spänningen når en viss gräns (60% av max ihop dragning) kommer inte blodet igenom muskeln och kroppen får börja arbeta med att producera mjölksyra för att göra energi, istället för att använda syre. Det blir alltså syrebrist i en spänd muskel.

Om lederna börjar fungera bättre igen genom påverkan av en Manuell Medicinsk Terapeut men djupa muskler som stabiliserar och initierar rörelsen i kroppen och som sitter nära lederna, inte fungerar optimalt, så kommer DE att bli den nya begränsade barriären.

De djupa musklerna är kopplingen mellan inre funktion (kotor och leder) och yttre prestanda (yttre stora muskelgrupper).

Genom att göra särskilda töjövningar i rätt biomekaniska ordning så kan du påverka dina besvär och påskynda processen att göra så att du fungerar bättre och så du kan ta bort din smärta själv. Arbeta med din Terapeut, men behålla initiativet själv genom att kontinuerligt använda Addwell Restore App!

Jag tränar flera gånger i veckan, men jag har fortfarande ont. Varför är det så?

Om ditt skelett och dina leder tillsammans med dina muskler, inte fungerar nog för den samlade summan av den fysiska och mentala belastningen som du utsätter den för dagligen, så kommer det till slut att uppstå problem för kroppen att släppa trycket och spänningarna. Även väl utförd träning är en belastning, som testar kroppens förmåga att låta spänningen koppla av.

Ingen människas kropp fungerar 100% perfekt funktionellt, på grund av förvärvade felställningar och brist på lika rörelser på olika nivåer i kroppen. Det innebär att du har en gräns i kroppen där träning är inte bra för dig. Kvalitén på dina muskler är kopplade till dess förmåga att låta spänningen som bildas efter träning, släppa, slappna av och försvinna, inte hur mycket muskler du har eller hur mycket du tränar.

Om du ökar träningsdosen mer än din kropps samlade funktion kan släppa spänningen, så stiger grundspänningen i rörelseapparaten. Detta leder till lägre kvalité på muskeln. Funktionen måste alltså alltid leda vägen och belastningen måste följa.

För att få ut mesta möjliga av din träning och optimera dina resultat, måste du ta hand om din flexibilitet först!

Varför har jag ont i axelpartiet på min ena sida och på min höft på andra sidan?

Ingen är helt rakt i ryggraden.

På grund av den förvärvade skoliosen som alla människor har mer eller mindre av och som kommer av att vi är höger- eller vänsterhänta, blir det en felställning i form av en torsions rörelse i kroppen. En vridning mellan över- och underkropp skapas, där var del går åt sitt eget håll för att balansera ut varandra – för att lodlinjen ska vara kvar i mitten.

Kroppen kompenserar sig själv mot sin lodlinje, annars skulle du falla åt sidan.

I vår kropp har vi fyra strukturella och funktionella mekaniska nivåer eller plan.

De är: Översta nackkotan, Nyckelbenen/Axlarna, Nedersta revbenen samt Bäckenleden/Korsbenet.

Vi kommer att luta den första och den sista nivån åt ena hållet och kompensatoriskt de två andra planen i mitten åt andra hållet. Detta ger den felställning i form av en torsionsrörelse i kroppen som också kommer att påverka dina besvärs lokalisering. Där du belastar mest får du troligast dina besvär!

Varför har jag ont bara på min ena sida av kroppen; axeln, höften , benet och foten och ingen på den andra sidan?

I vår kropp har vi fyra strukturella och funktionella mekaniska nivåer. Kroppen rör sig i en balans och dynamik mellan dessa nivåer från höger till vänster när vi går eller springer.

Detta är en realitet om din övre nackled är centrerad under din skallbas.

Men om du har varit med om ett högenergivåld (Whiplash-skada) t.ex. en bilolycka, ett fall från en häst eller i skidbacken till exempel, är det troligt att du ha sträckt ut ett ledband i övre delen av nacken och att mjukdelsskadan gjorde det möjligt för den övre halskotan att röra sig från en central position under huvudet till en position som är inte är centrerad, alltså utanför lodlinjen.

Huvudet är i så fall mekaniskt underminerat och börjar då tippa åt sidan. Oftast sker detta till höger, då den första eller andra av övre nackkotorna rört sig utanför centrum åt vänster. Hela halsryggraden kommer att kompensera övre nackledernas position och röra sig till höger för att stabilisera basen av skallen. Denna ”avdrift” kommer först i Halsryggen (nacken) som då också mister sin dynamik i djupled och blir för rak (Uträtad Lordos), sedan sker samma sak i sidled i bröstkorgen men där kommer kuten (kyfosen) att minska och slutligen sker samma sak, som i nacken, i ländryggens, en restfelställning i svanken i form av en uträtad sådan (Lordos).

Felställningen kommer så småningom att sprida sig genom hela det biomekaniska systemet och nio av tio gånger får du dina spänningar, kramper och inflammationer på sin högra sida i kroppen.

För att lösa upp detta ofta mycket specifika men också generella mekaniska problem i en person, så måste man få hjälp av en mycket bra Manuell Medicinsk Terapeut som förstår denna helhet och som kan ge ett adekvat hemtöjningsprogram som hjälper dig att få igång rotationen i ryggraden igen, för att sedan kunna positivt kunna påverka den sagitella rörelsen (djupledsrörelsen) i hela ryggraden. När rörelsen i djupled ökar, döljer man en del av de ödeläggande effekterna av att övre nackleden är ocentrerad och negativt påverkar hela det biomekaniska systemet med kotor, muskler och nervsystem i kroppen.

Allmän smärta eller specifik smärta? Vad är skillnaden? Och vilken smärta är svårast att behandla?

Ju längre du går med och lever med smärta i kroppen, desto mer kommer kroppen dra ihop sig och bygga upp en generellt högre spänning. Ju starkare psyke du har desto mer smärta kan du också ta emot. Men du kan egentligen inte anpassa sig till smärta, utan dem kommer att ackumuleras.

Fler och fler muskler kommer dessutom att kopplas in för att hålla reda på felfunktioner och felställningar. Den allmänna spänningen i kroppen kommer i slutändan att öka. Det innebär också att funktionen och flexibiliteten i ditt muskelsystem kommer att minska och du kommer att känna dig stelare och mindre flexibel men inte nödvändigtvis uppleva mer smärta. Detta scenario är faktiskt värre och svårare att behandla än mycket specifika smärta.

Specifik smärta orsakas av specifika funktionella problem, och är ett mindre problem att behandla. Du kommer in tidigare till terapeuten i processen av att kompensera smärta i kroppen.

När du har akut och specifik smärta av ett funktionellt problem, är funktionsorsaker mindre spridda överkroppen. Du och terapeuten måste bara få vissa specifika delar av ditt led- och muskelsystemet att börja arbeta igen för att smärtan kan påverkas, minskas och lösas upp. Om du har kopplat in fler muskler för att ”rädda” ett funktionsfel så är ju ”felet” större…

Det paradoxala i situationen är att du kan känna mer smärta vid specifika fel, även om du egentligen är bättre.

Var inte envis och ”duktig” med smärta i kroppen, ta bort den så fort som möjligt. Om du vet att du har en hög smärttröskel vara noga med att gå på olika behandlingar förebyggande, innan du verkligen känner smärta. Ta en förebyggande behandling av en Manuell Medicinsk Terapeut varje halvår, en skön massage minst en gång i månaden och göra din töjningsprogram varje dag. Det kommer att öka din livskvalité enormt!

Varför har nästan alla terapeuter sitt eget svar på varför jag har ont? Och vem ska jag tro på?

Det finns många olika sätt att öka din funktion och ta bort dina spänningar och smärta.

Ortopediska läkare använder operationer, kortisoninjektioner och olika smärtstillande medel för att ta bort din smärta. De vill oftast att något ska vara brutet eller utslitet (artros) för att bekräfta att du har något som de ser som ett problem och orsak till din smärta. De försöker att bedöva nerverna med smärtpiller för att ta bort smärtan eller till och med klippa av dem för att hindra dem från att skicka smärtsignaler till hjärnan att något är fel. Det är inte alltid dåligt med smärtstillande medel, men det är inte ett sätt att bota den verkliga orsaken till dina symtom.

En Dr. of Chiropractic, Dr. of Naprapathy och en Dr. of Ostheopaty och andra Manuella Medicinska terapeuter använder sina händer för att justera, mobilisera och återskapa funktionen i din kropp. De ser oftast bristen på skelettal och muskelfunktion som orsaken till spänningarna och smärtan med lite olika idéer om vad som är den främsta orsaken, muskelfunktionen, ledfunktionen, ditt psyke eller motoriken.

Det är därför det finns så många olika svar på dina problem. Det beror på utifrån vilket synsätt om orsak och verkan som man tittar på dem.

Du bör träffa olika terapeuter och ställa alla dina frågor, för att sedan analysera svaren du fått och bilda dig en egen uppfattning om vad som verkar logiskt i ditt fall och som du tror på. Fråga dig själv om vilken väg du vill försöka bli frisk på.

Jag försöker alltid att se helheten och adressera besvären på ett logiskt sätt. Man måste också vara ödmjuk inför varje patient och uppmärksam på kontraindikationer för den behandlingsform som man valt.

För mig är det logiskt att släppa funktionen i människan från insidan till utsidan, sedan behandla muskler och sist balans och motoriksystemet för att effekten av den nya och förbättrade funktionen efter behandlingen ska kunna användas av kroppen.

Om något gått sönder eller skadats i din kropp så måste naturligtvis Ortoped läkare ordna med den rent strukturella delen av behandlingen först. Det är därför det kan vara en god idé att kontrollera med din läkare först när smärtan kommer så att ingenting är sönder eller skadat. Om inget är trasigt i kroppen så finns förmodligen smärtan eller besvären på grund av ett funktionellt problem. Och ska då åtgärdas funktionellt.