Räkneexempel Välmående vs. Ekonomi


90% av företagens anställda tror att ett "Välmående Program" skulle positivt påverkar arbetskulturen på deras företag... men endast 59% av företagen erbjuder någon form av program för att öka välmåendet. 55% av företagen vill dock skapa en mer aktiv HälsoInvestering.* 

Addwell kan hjälpa till att lösa ditt företags letande efter effektiv, aktiv och preventiv personalvård. 

Några räkneexempel från arbetsSverige:

Ett tjänstemannabolag med 100 anställda och en korttidsfrånvaro på 5% (medel i Sverige) har en kostnad på ca 2,6 MSEK årligen i sjuklöner om vi utgår från medellönen på arbetsmarknaden.

Exempel 2

En elfirma med 200 anställda. När en elektriker är sjuk tas ingen ersättare in och bolaget tappar i intäkter. Korttidsfrånvaron ligger på 7%. På ett år kostar det bolaget nästan 17,5 MSEK i sjuklöner och intäktsbortfall om vi utgår från medellön.

Exempel 3

Bolaget med mestadels kollektivanställda som måste ersättas med hjälp av bemanningsföretag då de är sjuka. Produktionen får ju inte stå still. Bolaget har 350 anställda och en korttidsfrånvaro på 6%. På ett år blir kostnaderna för sjuklöner och bemanningspersonal 26 MSEK, om vi utgår från medellön.

Det finns enorma summor att spara då vi vet vilken effekt fysisk aktivitet, bättre kost, återhämtning och stressreducering har på hälsan.

Addwell´s unika ställning som förespråkare och genomförare av en synergi av åtgärder inom 4 hälsoområden, ser fram emot att arbeta fram forskning tillsamman med Ert företag. 

I England såg man en ökning av ROI på i snitt 0,22% samt en ökning av produktivitet, på i snitt 11,7%, när de endast arbetade med EN av de områden (Kost) som Addwell har på sin meny.*

Man såg också att de ekonomiska effekterna av insatser för ökat välmående ökade om fler anställda blev engagerade i arbetet med att skapa en bättre hälsokultur i företagen.*  (Källa: Virgin Pulse)

Sorry, there are no products in this collection.