övre ryggen


Bröstryggen är en nyckel för att må bra och för att kunna påverka besvär, var som helst i kroppen

Den övre delen av ryggen, sk. bröstryggen består egentligen av en nedre- och övre del i sig själv. Bröstryggen är en kurvatur (Som en bro om man ligger ner) som befinner sig mitt i de tre kurvaturer som utgör ryggraden och som alla påverkar varandra. Varför den är extra intressant är just för att den är MITT I ryggradens kurvaturer och MITTEN styr kanterna, dvs. nacke och ländrygg, biomekaniskt. 

Bröstryggens funktion är också intressant då den ska röra sig både i rotation och sidoböjning, samt bakåt som en del av den svikt i djupled som finns i hela ryggraden. 

Muskulärt så håller den övre delen i skulderbladen och armarna för att de inte ska åka nedåt. Den nedre delen av bröstryggens muskulatur drar armarna nedåt och är starkare än de på den övre delen. Därav effekt på övre delen om man töjer den nedre delen först...

Många djupa muskler i ryggraden kommer långt nedifrån bröstryggen och går upp mot övre delen och upp till nacken och huvudet. Dvs. det finns möjlighet att begränsningar i den nedre delen visar sig som symtom i den övre delen av ryggraden, ända upp till nacke och huvud. 

Mekaniskt så är rotationen i bröstryggen mycket viktig för att om den inte fungerar optimalt så kommer kroppen att kompensera denna brist på rörelse, någon annan stans. Ofta som en rotation i Ländryggen. Dvs. begränsningar i bröstryggens funktion kan också visa sig som mekaniska eller muskulära besvär och felfunktioner i ländrygg, ända ned till bäckenet. 

Addwell´s hemtöjningsprogram för besvär i bröstryggen är mycket effektiva för du töjer på stark muskulatur först och affekterad muskulatur sist... Dessutom kan man förebygga besvär i andra delar av kroppen genom att kontinuerligt göra detta generella program för mitten av kroppen. 

"Den högsta formen av sjukvård är att inte bli sjuk" (Kinesiskt ordspråk)

Ladda ner appen från App Store eller Google Play, klicka på det område du har dina besvär och prova några gratisövningar!

// Team Addwell