3. Om du behöver mer hjälp...

3. Om du behöver mer hjälp...

Ibland behöver man hjälp att komma vidare... 

Om dina besvär inte försvinner inom några dagar när du gör ditt program, eller om de snabbt kommer tillbaka, så kontakta en AddWell ProPartner genom den GeoLocator som finns i appen.

Dina muskelspänningar kontrolleras då troligen av kotorna eller ledernas funktion och bör korrigeras av en manuell medicinsk terapeut eller så behöver du ett träningsprogram.

Kom sedan snabbt tillbaka till stretch programmet igen - Då kommer du vidare! 

Om din terapeut inte är i kontakt med Addwell, kan du be hen kontakta oss för att gå med. Hen kan maila på: propartner@addwell.com

Välkommen

// Team Addwell