Det går att träna upp sin förmåga att tänka rätt tankar. Tankarna styr dina känslor och därmed din förmåga att se mer positivt på världen, ta bra beslut osv. Vi kan visa hur.

Det går att träna upp sin förmåga att tänka rätt tankar. Tankarna styr dina känslor och därmed din förmåga att se mer positivt på världen, ta bra beslut osv. Vi kan visa hur.